De geloofsgemeenschap van de H. Martinus heeft oude papieren. De bossen, akkers en beemden van het gebied behoorden in de middeleeuwen tot de goederen van de Abdij van Thorn. In 1261 werd door de Abdis van Thorn in dit gebied een aantal parochies opgericht, waaronder Mertersem of Hage. Dit Hage (vanaf de 18e eeuw Princenhage geheten) omvatte het gebied van het huidige Breda-West, Haagse beemden, Prinsenbeek, Liesbosch en Effen.

De huidige geloofsgemeenschap uit de wijken Princenhage, Heilaar, Haagpoort, Tuinzicht en Westerpark (voormalige parochie Anna-Rozenkrans), Heuvelkwartier (voormalige parochie OLV van Altijddurende Bijstand) en uit het buitengebied van Liesbos (voormalige parochie Liesbosch). De parochiekern bestaat uit ongeveer 11.000 personen die ingeschreven staan.

Martinus en de Martinuskerk
De kerk en de kerkgemeenschap verwijzen naar de heilige Martinus. Hij was bisschop van Tours en leefde van 316 tot 397. De mensen van Tours hadden hem zelf tot bisschop uitgekozen, zo geliefd was hij. Hij is vooral bekend van zijn gebaar om zijn mantel in tweeën te delen en de helft aan een arme man te geven. Een sprekend beeld in de kerk getuigt hiervan. Dit diaconale gebaar is voor de parochiekern een voorbeeld voor hoe we in onze moderne tijd uitgenodigd worden om te delen met elkaar.

Martinushuis
Het Martinushuis is het ontmoetingscentrum en het secretariaat van deze parochiekern. Het ligt tegenover de Martinuskerk.
Adres:
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Tel: 076-5213873
Het Martinushuis is elke werkdag is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt daar een heerlijk kopje koffie krijgen, contact leggen met de parochie, gebedsintenties opgeven, enz.

Vieringen
Elke zondag is er om 11.00 uur een dienst in de Martinuskerk. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina Vieringen.
Elke donderdagmorgen is er om 9.00 een viering of ochtendgebed.
De Mariakapel is elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 open voor een Weesgegroet en een kaarsje.

Contactpastor
Vanuit het pastoresteam is Han Geppaart de contactpastor van deze parochiekern.

Koren
In de Martinuskerk zijn vier koren actief:
– Martinuskoor;
– Weekkoor Martinus;
– Jongerenkoor Princenhage (JKP);
– Het kinderkoor van de Meertenzangertjes.
Op de webpagina van de koren kunt u meer informatie vinden.

Parochiekerncommissie
De parochiekerncommissie regelt de organisatie van geloofsgemeenschap rond de Martinuskerk.
Contactpersoon daarvan is Marij van Oosterhout, E-mail: pkc-martinus@parochiemariamagdalena.nl

Martinusberaad
Enkele keren per jaar wil de parochiecommissie een Martinusberaad organiseren. Het is een overleg van alle contactpersonen van werkgroepen uit de geloofsgemeenschap.

St Martinusgilde
In 1993 is het St. Martinusgilde opgericht door Princenhaagse particulieren en ondernemers. De leden van het Gilde willen de St. Martinuskerk als markant monument in het centrum van Princenhage behouden. Daartoe doneren de leden jaarlijks euro 75,- waarvan euro 50,- ten goede komt van het kerkonderhoud. Van de resterende euro 25,- worden onze jaarlijkse bijeenkomsten gefinancierd. Spreekt dit concept u (net als onze overige 180 leden) ook aan en meld u aan als nieuw lid (Laan van Mertersem 42, 4813 GH Breda). U bent van harte welkom.
Kijk verder op de website van het Martinusgilde.

Impressie van de fraaie Martinuskerk
Op Youtube staat een korte film die een impressie geeft van de Martinuskerk, gemaakt door de dhr. A. Floren. Over de bijbehorende muziek zijn de meningen verschillend.

 

Print Friendly, PDF & Email