Het parochiebestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Het parochiebestuur faciliteert het pastorale werk van het pastorale team. Zij draagt de zorg voor goede werkomstandigheden, voor de vrijwilligers, voor de diverse kerkgebouwen en parochiecentra, voor de financiën van de parochie en voor de secretariële ondersteuning.

De leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd. De priester die de bisschop aangesteld heeft als eindverantwoordelijke voor de parochie is op grond van zijn functie voorzitter van het bestuur. Voor de behartiging van de niet pastorale werkzaamheden draagt hij taken over aan de vicevoorzitter, die daartoe in functie door de bisschop wordt benoemd. Het bestuur verdeelt onderling de portefeuilles met taken. Het bestuur komt in de regel eenmaal per maand bijeen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email