Vastenactie en vastenzakjes

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de Vastenactie van onze parochie. Dit betekent dat de verspreiding van de vastenzakjes – welke was gepland in de week van 30 maart – voorlopig wordt opgeschort. Indien mogelijk zal de Vastenactie op een later tijdstip in dit jaar worden gehouden.

Nu de vastenzakjes – voorlopig – niet worden verspreid kunt u de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 97 RABO 015 509 9078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming onder vermelding van “Vastenactie” of rechtstreeks op het rekeningnummer van de Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850.

Alvast hartelijk dank voor uw steun! Hiermee kan het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden worden bevorderd.

Print Friendly, PDF & Email