Taizéviering voor alle slachtoffers in Gaza, Israël en de Westbank

Zaterdag 6 juli 19:00 uur
Michaelkerk, Hooghout 67

Op zaterdagavond 6 juli a.s. zal er in de Michaelkerk in Breda-Oost een gebedsviering worden gehouden waarin we alle slachtoffers gedenken van het conflict in Gaza, Israël en de Westbank. Deze gebedsviering wordt georganiseerd door de Michaelkerk (RK) en de Markuskerk (PKN).

Sinds de gruwelijke aanslagen op 7 oktober worden we dagelijks geconfronteerd met afgrijselijke beelden van mensen die het slachtoffer zijn van geweld. We zien om ons heen hoe het conflict overslaat naar ons eigen land en mensen verdeelt. Op andere momenten is er ruimte voor debat en politieke analyses. Dit uur zoeken we de stilte om in gebed gezamenlijk onze zorgen en verbijstering voor God neer te leggen en te bidden om vrede. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Zoals elke eerste zaterdag van de maand in de Michaelkerk heeft deze gebedsviering de vorm van een Taizé-viering.

Print Friendly, PDF & Email