Stille Omgang 2020

De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Bij deze jaarlijkse traditie sluiten ook parochies van het Bisdom Breda aan. Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Er is ook een speciaal jongerenprogramma. Kijk hier voor meer info of op Facebook: www.facebook.com/StilleOmgang

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken in de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Het motto voor 2020 is:
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander ….”
Deze woorden zijn ontleend aan teksten van pater Frans van der Lugt sj.
Hij schreef over de vele vormen van liefde: liefde voor God, voor je naasten en voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandachtig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke dimensie. Pater Frans van der Lugt sj werd gedood op 7 april 2014 in Homs.

Kijkt u hier voor de flyer.

 

 

Print Friendly, PDF & Email