Save the date: conferentie Missionaire Parochie op 6 april 2024

In 2024 zal de conferentie Missionaire Parochie worden georganiseerd op zaterdag 6 april. Op deze zaterdag na Pasen zijn alle belangstellenden welkom in De Basiliek in Veenendaal. Daar wordt opnieuw een waardevol programma voorbereid voor mensen die (verdere) stappen willen zetten op weg naar een missionaire parochie.

24-3-2022– Breda – Conferentie ‘De Missionaire Parochie’ in het zalencentrum Breepark. Foto: Ramon Mangold

Op 25 maart 2023 werd in Veenendaal al een eendaagse conferentie georganiseerd over de Missionaire Parochie. Dit werd een bruisende, drukbezochte dag waar meer dan 700 katholieken uit het hele land bijeen waren. Uit de vele reacties bleek dat mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een hernieuwd verlangen om in de parochie aan de slag te gaan. Een jaar daarvoor, in 2022 waren een kleine duizend mensen aanwezig op de tweedaagse conferentie van de Missionaire
Parochie in Breda.

Impuls
“Dit jaar ben ik met een nieuwe groep parochianen naar Veenendaal geweest. De ervaring die zij daar hebben opgedaan, kunnen wij hen als Pastoraal Team niet in de eigen parochie geven,” vertelt pastoor Kees van Vliet van de H. Augustinusparochie in Katwijk. “Het is daarom van belang dat parochies ieder jaar proberen ook nieuwe (!) vrijwilligers uit te nodigen voor deelname aan een landelijke impulsdag. Met het oog op uitbreiding en verdieping van het Project Missionaire Parochie is dat eigenlijk onmisbaar.”

De organisatie ontving meerdere reacties van gelijke strekking. Dit heeft de organisatie van de conferentie en de partners in het Ecosysteem Missionaire Parochie gesterkt in het voornemen een vervolg te geven aan de succesvolle conferenties van de afgelopen jaren om deze waardevolle impuls te blijven geven aan de vele parochies die (eerste) stappen zetten op weg naar een missionaire gemeenschap.

De komende tijd zal het programma verder worden uitgewerkt. Meer informatie is te vinden via de website van Missionaire Parochie: www.missionaireparochie.nl.

  • Zet de conferentie alvast in uw agenda en nodig anderen uit hetzelfde te doen!
Print Friendly, PDF & Email