Samenstelling pastorale teams parochies Groot Breda in 2021

Op de drempel van het nieuwe jaar zijn er wijzigingen in de samenstelling van pastorale teams van de parochies in Groot Breda. Omdat de verschillende wijzigingen met elkaar te maken hebben en ze betrekking hebben op drie van de vier parochies in Breda informeren we via dit bericht alle parochianen erover. Het gaat over het afscheid van diaken Ben Hendriksen, uitbreidingen van de aanstellingen van pater Rian Supardi en pater Gilbert Razon en over pastoraal projectmedewerker Anke Vos.

Afscheid van diaken Ben Hendriksen
Op 10 januari 2021 bereikt diaken Ben Hendriksen de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat bijzonder moment betekent dat hij met emeritaat gaat.

Ben Hendriksen werd in 2008 lid van het pastoraal team van de toenmalige parochies Breda-Oost en Teteringen. Later werd hij diaken in de H. Augustinusparochie. In 2018 werd hij voor het grootste deel van zijn tijd diaken in de H. Maria Magdalenaparochie (Breda West en Prinsenbeek). Van beide parochies neemt diaken Hendriksen afscheid. In de H. Augustinusparochie krijgt dat gestalte op Tweede Kerstdag, tijdens de viering van 10.30 uur in de Franciscuskerk. Deze viering is te volgen via het YouTube kanaal van de parochie ( You Tube kanaal H. Augustinusparochie.) De afscheidsviering in de H. Maria Magdalenaparochie is op zondag 10 januari om 9.30 uur in de OLV Ten Hemelopnemingkerk in Prinsenbeek.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal kerkgangers deelnemen aan deze vieringen. Raadpleeg de websites van de parochies voor de actuele informatie over deze vieringen.

Uitbreiding aanstellingen pater Rian Supardi svd en pater Gilbert Razon svd
Het afscheid van Ben Hendriksen betekent dat er vacatures ontstaan.
De vacature in de H. Augustinusparochie wordt ingevuld doordat de aanstelling van pater Rian Supardi svd door de bisschop van Breda wordt uitgebreid. Rian heeft nu een aanstelling van 0,8 fte; dat wordt met ingang van 1 januari 2021 een voltijds aanstelling. Daarmee blijft het pastoraal team van deze parochie op sterkte.

Ook de aanstelling van pater Gilbert Razon svd in de H. Maria Magdalenaparochie wordt door bisschop Liesen uitgebreid. Gilbert heeft nu een aanstelling van 0,3 fte; dat wordt met ingang van 1 januari 2021 0,8 fte. Daarnaast is en blijft Gilbert voor 0,2 fte kapelaan voor het diocesaan jeugd- en jongerenwerk. De overige vacatureruimte vanwege het vertrek van Ben Hendriksen in deze parochie wordt ingevuld met de komst van projectmedewerker Anke Vos.

Projectaanstelling Anke Vos in de parochie van de H. Familie en in de H. Maria Magdalenaparochie
In augustus 2020 startte Anke Vos in de parochie van de H. Familie als pastoraal projectmedewerker. Zij werkte mee aan de ontwikkeling van een meer missionaire parochie, met name in de verzorging van Alphacursussen en in de ondersteuning van actieve parochianen in de parochie. Team en bestuur zijn blij met de inzet van Anke. In goede samenspraak met het bisdom is besloten haar projectaanstelling te verlengen tot einde 2022. Anke zal voor vijf dagdelen per week de opbouw van de Missionaire Kerk in de parochie van de H. Familie ondersteunen. Daarmee kan de parochie echt werk maken van de vernieuwing van het geloofsleven in de parochie.

Een vergelijkbaar project begint Anke vanaf 1 januari 2021 in de H. Maria Magdalenaparochie. In deze parochie zal ze drie dagdelen per week ondersteuning geven aan de ontwikkeling van de missionaire kerk. De ervaringen uit de parochie van de H. Familie kunnen zo ook in de H. Maria Magdalenaparochie vruchtbaar worden. Haar inzet in deze parochies kan ook uitstraling krijgen in andere parochies van Breda.

Anke blijft verbonden aan het bisdom Breda, waar ze vanuit het Sint Franciscuscentrum twee dagdelen in de week ondersteuning geeft bij activiteiten die de Missionaire Kerk in het bisdom bevorderen.

Samenstelling pastorale teams
Met deze wijzigingen ziet de samenstelling van de pastorale teams er in 2021 als volgt uit:
H. Augustinusparochie: Pater Richard Lobo svd (pastoor) en pater Rian Supardi svd (kapelaan);
Parochie Breda Centrum: Steven de Koning (plebaan) en Norbert Schnell (medepastoor);
Parochie van de H. Familie: Lars Peetam (pastoor), Thai Nguyen (kapelaan), Laura de Vries (pastoraal werker) en Anke Vos (pastoraal projectmedewerker);

Print Friendly, PDF & Email