Samen (weer) in actie voor de Voedselbank

Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt
wekelijks 120.000 mensen in Nederland met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling
tegen.
Ook in Breda zijn vele gezinnen voor de basisproducten afhankelijk van de Voedselbank om
dagelijks gezond te kunnen eten. Door hen te helpen biedt de Voedselbank deze gezinnen
de (financiële) ruimte en rust om er weer bovenop te komen.
De Voedselbank, broodnodig dus! Daarom komen we graag (weer) samen in actie.

Wat doet onze parochie hieraan? => Herfstactie Voedselbank
In oktober organiseert de werkgroep Diaconie van onze parochie wederom een
inzamelingsactie voor de Voedselbank. Deze inzameling vindt plaats in alle 3 de
parochiekernen: Effen, Princenhage en Prinsenbeek. De Herfstactie start op 1 oktober en zal
de hele maand oktober duren.

Aan welke producten is er momenteel het meeste behoefte?
Nodig zijn: koffiepads/thee, pastaproducten, conserven, houdbare melk, verzorgingsproducten en waspoeder.
U kunt deze producten gedurende de maand oktober afgeven bij de parochiesecretariaten
van Effen (iedere vrijdag van 9.00-11.00 uur), van Princenhage (iedere werkdag van 9.00-
11.00 uur) en Prinsenbeek (iedere werkdag van 9.00 tot 11.30 uur) of inleveren voorafgaand
aan en na afloop van de zondagsvieringen.

Vindt u het prettiger om rechtstreeks geld te doneren aan de Voedselbank Breda, dan kan dit
door een geldelijke bijdrage over te maken op:

  • rekeningnummer IBAN: NL37 INGB 0005
    3881 89 t.n.v. Stichting Voedselbank Breda

Helpt u mee?
Wij vragen u om deze nood te helpen verkleinen door producten bij de kerk af te geven of
een geldelijke bijdrage over te maken.
Als parochie kunnen we dit alleen realiseren SAMEN MET U ALLEN

Print Friendly, PDF & Email