Palmpasen

Palmtakjes
Op zondag 5 april begint de Goede Week. Het is de week waarin wij het lijden en sterven van Christus overwegen en Zijn overwinning op de dood.
Wij beginnen deze bijzondere week met zijn intocht in Jeruzalem:

Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg , terwijl anderen de weg bedekten met takken die zij van de bomen hadden gesneden. (Mt. 21, 8-9)

Ter herdenking hiervan ontvangen de parochianen op Palmzondag gezegende palmtakjes. Ook dit jaar zal dat gebeuren, echter nu een beetje anders vanwege het Coronavirus.
Op zondag 5 april worden de palmtakjes gezegend en naar de verschillende kerken gebracht.
In de middag kunt u uw takje halen: in de Mariakapel in Princenhage, in de Mariakapel in Effen en in Prinsenbeek bij de ingang van de pastorie. Dit alles met inachtneming van de maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid.

Pastor Ben Hendriksen

Print Friendly, PDF & Email