Paasbrief van de Nederlandse Bisschoppen

Op Eerste Paasdag, zondag 12 april worden tussen 12.00 en 12.15uur de kerkklokken geluid van de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek, H. Martinus in Princenhage en H. Moeder Gods in Effen. Ook zullen de klokken luiden van de Protestantse Gemeente Het Kruispunt in Prinsenbeek.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies om op Eerste Paasdag, zondag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te luiden.  Op deze manier kunnen zij hun parochianen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven. Nu het belangrijkste Hoogfeest van christenen niet samen in publieke vieringen gevierd kan worden, is dit een manier om toch met elkaar in gebed verbonden te zijn.

Gewoonlijk luiden de klokken als oproep voor het vieren van de zondag. Dit keer luiden ze om mensen op te roepen zich thuis te verbinden met de eredienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan worden.

Ook andere kerkgenootschappen zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan dit initiatief. Zo kunnen op Eerste Paasdag om 12.00 in heel Nederland de kerkklokken verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan worden gedankt voor de boodschap van Pasen maar ook worden gebeden voor de situatie in ons land in verband met het coronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan.

Het Woord dat leven geeft
‘…het laatste woord is Leven, eeuwig leven,’ schrijven de bisschoppen in hun Paasbrief. ‘Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.’
verbonden te zijn.

Klik hier voor de Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen.
en hier voor de Paasbrief van bisschop Liesen: achter gesloten deuren.

Print Friendly, PDF & Email