Help de Voedselbank

HELP: de nood van de Voedselbank is groot!

Vele gezinnen in Breda zijn afhankelijk van de Voedselbank voor de basisproducten om dagelijks gezond te kunnen eten. De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanvragen om ondersteuning binnengekomen en de verwachting is dat het aantal aanvragen de komende tijd nog verder zal toenemen. Dit, gelet op de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud.

Wat doet onze parochie hieraan? => Meimaand-actie Voedselbank
In mei organiseert de werkgroep Diaconie van onze parochie weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Deze inzameling vindt plaats in alle 3 de parochiekernen: Effen, Princenhage en Prinsenbeek. De Meimaand-actie start op 1 mei en zal de hele maand mei duren.

Aan welke producten is er momenteel het meeste behoefte?
Nodig zijn: koffiepads/thee, pastaproducten, conserven, houdbare melk, verzorgings-producten en waspoeder.

U kunt deze producten gedurende de maand mei afgeven bij de parochiesecretariaten van Effen (iedere vrijdag van 9.00-11.00 uur), van Princenhage (iedere werkdag van 9.00-11.00 uur) en Prinsenbeek (iedere werkdag van 9.00 tot 11.30 uur) of inleveren voorafgaand aan en na afloop van de zondagsvieringen.

Vindt u het prettiger om rechtstreeks geld te doneren aan de Voedselbank Breda, dan kan dit door een geldelijke bijdrage over te maken op rekeningnummer IBAN: NL37 INGB 0005 3881 89 t.n.v. Stichting Voedselbank Breda

Helpt u mee?
Wij vragen u om deze nood te helpen verkleinen door producten bij de kerk af te geven of een geldelijke bijdrage over te maken.

Als parochie kunnen we dit alleen realiseren SAMEN MET U ALLEN!

 

Print Friendly, PDF & Email