Familiezondagen Parochies Groot Breda

 

                       

 

Een nieuw, gedurfd initiatief nemen de vier parochies van Breda met een opzet die aansluit bij de Missionaire Kerk, staande in deze tijd. Daarin richt de kerk zich op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. Iedere derde zondag van de maand tijdens de Familiezondag ontmoeten mensen elkaar: jonge kinderen, tieners, ouders, grootouders, alleenstaanden, gelovigen en niet-gelovigen; iedereen is welkom!

Samen
De opzet van dit nieuwe initiatief is tamelijk eenvoudig: inloop, samen starten, in groepen uiteen waarbij leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en ook catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Op deze manier hopen we het verlangen naar saamhorigheid en een gelovige verbinding te vervullen. Jong en oud komen immers samen, trekken samen op, mogen met elkaar het geloof delen, voorleven én doorgeven.

Leren over en met Jezus
Elke bijeenkomst heeft een centraal thema waarin we leren over Jezus. Met Hem, met God, zijn Vader en met elkaar gaan we op pad. De werkvormen zijn toegesneden op de verschillende leeftijdsgroepen. De voorbereiding op en de ontvangst van de sacramenten zoals, de Eerste Communie en het Vormsel zijn een onderdeel van dit geloofstraject. In de toekomst komen de aparte voorbereiding op de Eerste Communie en Vormsel te vervallen. Dat vindt allemaal plaats tijdens de Familiezondagen.

Michaëlkerk
In het seizoen 2021/2022 worden de familiezondagen gehouden op 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni en 17 juli.
Plaats: Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817EA Breda. Uiteindelijk hopen we dat over een aantal jaren dit initiatief zodanig is uitgegroeid dat elke parochie – en dus ook de onze – zelf de Familiezondagen gaat organiseren.

Doe je mee?
Nieuwsgierig, heeft het je interesse en/of wil je deelnemen: meld je dan aan bij Steven de Koning (sdkoning@bisdombreda.nl / 0619804922) of Rosalina Boer-Wirken (rwirken@bisdombreda.nl  / 0615882144)[1] of bij onze eigen parochie (info@parochiemariamagdalena.nl / 0765412231).

Informatie
Wil je gewoon eerst nog wat meer weten over deze nieuwe aanpak, kom dan naar de voorlichtingsavond op dinsdag 28 september in het kerkgebouw Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek. Aanvang 19.30 uur. Meld je vooraf aan bij de genoemde personen of onze parochie.

[1] Steven de Koning is pastoor van Parochie Breda Centrum en Rosalina Boer-Wirken is projectmedewerker onderwijs en catechese bisdom Breda

 

Van harte welkom!

 

Print Friendly, PDF & Email