En toen was het zover…..

In de weekeinden vóór en ná de meivakantie hebben 43 jongens en meisjes uit de parochie ‘Heilige Maria Magdalena’ tijdens negen vieringen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

In de periode voorafgaand aan de vieringen hebben de kinderen (én hun ouders) zich voorbereid op het sacrament. Als leidraad werd door de communicant en de ouders thuis het werkboek ‘Geef mij je hand’ doorgewerkt.

 

Tijdens enkele gezamenlijke bijeenkomsten – helaas zonder ouders – werden verhalen uit de kinderbijbel, gesprekjes, creatieve opdrachten en rondleidingen in de kerkgebouwen aangeboden.

De bijeenkomsten op Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren goed bezocht en werden door de kinderen ‘met verwondering’ beleefd.

Het hoogtepunt van het project kreeg zijn vorm in de viering waarbij de communicant – samen met de ouders en broertje(s) en zusje(s) – de hostie kreeg uitgereikt.

Elk ouderpaar met hun kind(eren) kreeg vóór de rijen met banken een eigen plaats toegewezen, dicht bij het altaar en bij de priester. De vijf communicanten werden betrokken bij de inhoud van de viering en de handelingen die plaatsvonden rond en op het altaar.

De genodigden – en dat waren meestal opa’s, oma’s, peters en/of meters – zaten op een veilige, maar wel dichte plaats bij de gezinsbubbels.

Ook de koorleden van het jeugdkoor, de leden van het JKP, de leden van het zangkoor Resonans, de dirigenten en de pianisten  zaten dicht bij het altaar. De koren hadden aan de hand van de aangeleverde teksten in de verschillende vieringen zélf de bijpassende liederen gekozen.

In deze intieme opstelling werd de betrokkenheid door allen als zeer prettig en bovenal als zeer waardevol ervaren.

De begeleidende priesters Gilbert (hij mocht zeven keer zijn vertrouwen in zijn bankpas ‘vertalen’ naar het vertrouwen dat we mogen hebben in de persoon van Jezus), Norbert Schnell (‘Wat een mooie viering’) en Paul Heye (‘Wat een intensiteit in beleving’) brachten alle communicanten in stille vervoering in dat unieke moment waarnaar ze zo lang hadden uitgekeken.

Elke viering – zowel in de Heilige Martinuskerk als in het kerkgebouw van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming – had zijn eigen serene sfeer. Mooie teksten, prachtig gezongen liedjes en liederen, communicanten die samen met hun gezinsleden het middelpunt mochten zijn maar bovenal het samenzijn rond de tafel waarop het Brood wordt gedeeld, maakten deze vieringen zeer waardevol.

(Enkele handelingen / opdrachten van Gilbert zullen de communicanten niet gemakkelijk vergeten: het mogen knuffelen van je ouders bij het ‘uitspreken’ van de vredewens en de Coca-Cola groet aan Jezus op het einde van de viering!)

 

 

 

Namens de werkgroep ‘Eerste Communie’
van de parochie Heilige Maria Magdalena,
Corné Dielissen.

Print Friendly, PDF & Email