Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken.

Werken aan de Missionaire Kerk vraagt om een pastorale bekering. De bisschop van Breda realiseert zich dat vertrouwde pastorale werkwijzen niet meer voldoen. Het geloof van de Kerk is in de samenleving nauwelijks nog bekend. Parochies (pastores, bestuurders en parochianen) moeten ‘er op uit trekken’ om het Goede Nieuws van Jezus Christus te laten klinken. Dat vraagt niet alleen een aanpassing van werkwijzen, maar ook nieuwe wijzen van denken en beleven. Het vraagt om een nieuwe cultuur in de parochies.

Twee jaar geleden presenteerde bisschop Liesen zijn visie op de Missionaire Kerk. Mede door zijn sterke stimulans en de samenwerking met christelijke partners kon in het voorjaar van 2022 een grote missionaire conferentie in Breda plaatsvinden, met meer dan 1000 deelnemers. In het najaar van 2022 werd de staf van het bisdom gereorganiseerd, om alle aandacht te kunnen richten op de Missionaire Kerk. Daarna zijn vanuit het bisdom gesprekken gevoerd met de pastorale teams in de parochies, met de parochiebesturen en met de besturen van de Caritas Instellingen. Aan allen werd gevraagd hoe zij bij kunnen dragen aan een meer Missionaire Kerk. De gesprekken maakten duidelijk dat parochies hulp nodig hebben om de missionaire opdracht uit te voeren. Zoals Jezus zijn eerste leerlingen twee aan twee uitzond, zo vraagt bisschop Liesen zijn parochies om elkaar die hulp te geven.

Meer dan op een reorganisatie van de parochies zet de bisschop in op een renovatie. Hij vraagt parochies niet om te fuseren, maar om samen met het bisdom missionair beleid te ontwikkelen, en elkaar te helpen bij het maken van vernieuwende keuzes. Het samenwerken in pastorale zones is mede ingegeven door de suggesties die gedaan zijn in 2021 voor de wereldkerk in het document “De pastorale bekering van de parochiegemeenschap”. Elke zone zal daarbij eigen accenten kunnen leggen. De ene zone zal wellicht sterker willen inzetten op Alphacursussen, een ander op het pastoraat voor jonge gezinnen, en weer een ander op diaconale initiatieven. De bisschop heeft in elke zone een gedelegeerde benoemd die namens hem het missionair proces in de zone zal gaan leiden. Elke gedelegeerde vormt daartoe een Missionair Team voor de zone, dat het missionair beleid gaat uitzetten. De teams worden zo samengesteld dat er vooral parochianen in zitten die elkaar met hun verschillende talenten aanvullen, en die zich door de H. Geest durven laten leiden.

Het bisdom heeft een brochure uitgegeven waarin de keuze voor de Missionaire Kerk en de keuze voor de pastorale zones is verwoord. De deelnemers aan de studiedag op 21 juni kregen de eerste exemplaren van deze brochure. Belangstellenden kunnen een brochure bij het bisdom Breda opvragen.

Op de website van het bisdom is te zien hoe de indeling in. Ook is daar de brochure te downloaden en de visietekst van de bisschop te lezen.

(bron: Bisdomvanbreda.nl)

 

Print Friendly, PDF & Email