Afscheid pastor Henny Spooren – Schaart

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal pastoraal werkster Henny Spooren – Schaart binnenkort haar werk in de Parochie H. Maria Magdalena beëindigen.

Henny neemt afscheid in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 9 februari a.s. om 9.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek).
Dit is een parochiële viering. Er zullen in de andere parochiekernen GEEN vieringen zijn!

U bent van harte welkom om mee te vieren!

Na de viering en de koffie zullen er 4 workshops worden gehouden:

  • Workshop 1: Spelen met bloemen
  • Workshop 2: Spelen met verf
  • Workshop 3: Spelen met taal
  • Workshop 4: Zang

Wilt u hieraan deelnemen?
Graag dan een mail naar: info@parochiemariamagdalena.nl met uw naam, telefoon en de workshop van uw voorkeur.

Print Friendly, PDF & Email