Afscheid diaken Ben Hendriksen

Op 10 januari 2021 bereikte diaken Ben Hendriksen de AOW-gerechtigde leeftijd en dat betekent dat hij vanaf die datum met emeritaat gaat. In 2018 werd Ben benoemd in onze parochie H. Maria Magdalena.

 

De afscheidsviering was zondag 10 januari om 9.30uur in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Voor deze parochiekern was Ben ook de contactpastor.

Behalve het pastorale team, mochten er ook hier maar 30 aanwezigen de viering bijwonen. Een aantal leden van het koor Amicitia hebben de viering muzikaal opgeluisterd.

Zoals te doen gebruikelijk is bij dergelijke vieringen, werd er aan het eind nog een aantal mooie woorden gesproken door Han Geppaart en Jan Hendrickx. Na overhandiging van de cadeaus en nog een laatste bedankje van Ben, verlieten we, na de zegen, de kerk.

Bedankt Ben en het ga je goed!

 

Print Friendly, PDF & Email