Bij de Eerste Communie ontvangt een kind voor de eerste keer de heilige Communie in de kerk. Dat is een bijzondere gebeurtenis om voor het eerst volledig mee te doen met de Eucharistie.

Het woord ‘Eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Jezus zegt: als je samen deelt en voor een ander zorgt, dan leef je zoals God het wil. In de Eucharistie delen we daarom van het brood (Communie) en de wijn. Elke zondag vieren we onze parochie de Eucharistie.

Eerste heilige Communie
De kinderen uit groep vier van de basisschool hebben inmiddels via de school een uitnodiging voor de Eerste Communie ontvangen.
Heeft uw kind geen uitnodiging via de school ontvangen, maar wil hij/zij wel Eerste Communie doen, dan kunt u ook een aanmeldingsformulier halen bij het secretariaat: Markt 34, Prinsenbeek (parochie H. Maria Magdalena) of Haagsemarkt 4, Princenhage.
(parochiekern H. Martinus). De voorbereiding start februari 2020.

Data Eerste Communie 2020, Informatie en opgave:

  •  9 mei om 10.00uur in Prinsenbeek
  • 10 mei om 10.00uur in Princenhage.

Graag het aanmeldingsformulier + toestemmingsformulier inleveren bij één van de bovengenoemde secretariaten voor 1 december a.s.
U mag het formulier ook mailen. Dit kan naar: hennyspooren@parochiemariamagdalena.nl
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd langs komen of bellen naar het secretariaat van de parochie: Markt 34, Prinsenbeek;  tel. 076 – 5412231.
(door de week elke morgen van 9.00 tot 11.30 uur geopend).

Kosten
In onze parochie vragen wij geen aparte bijdrage voor de Eerste Communie. Wel verwachten wij dat u lid bent van de parochie en de daarbij behorende parochiebijdrage betaalt (voor 2020 jaarlijks 122 €). Voor de Eerste Communie plaatsvindt, moet u de jaarlijkse bijdrage voor het betreffende jaar hebben betaald. Wanneer deze kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met een van de pastores.

 

 

Print Friendly, PDF & Email