Bij de Eerste Communie ontvangt een kind voor de eerste keer de heilige Communie in de kerk. Dat is een bijzondere gebeurtenis om voor het eerst volledig mee te doen met de Eucharistie.

Het woord ‘Eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Jezus zegt: als je samen deelt en voor een ander zorgt, dan leef je zoals God het wil. In de Eucharistie delen we daarom van het brood (Communie) en de wijn. Elke zondag vieren we onze parochie de Eucharistie.

Enkele weken geleden hebben de bisschoppen van Nederland een advies uitgebracht over het kunnen samenzijn bij vieringen in een kerkgebouw.

In dit advies zijn ook richtlijnen opgenomen ten aanzien van de Eerste Communievieringen.
Uit het oogpunt van de bescherming van de aanwezigen zijn de vieringen voor het kalenderjaar 2020 uitgesteld naar het kalenderjaar 2021.

De werkgroep Eerste Communie van de Heilige Maria Magdalenaparochie heeft het advies van de bisschoppen opgevolgd en de ouders/verzorgers van de jongens en de meisjes die zich voorbereidden op de toediening van het sacrament dienaangaande bericht.
De kinderen – en hun ouders – die in het voorjaar van 2020 begonnen waren met de uitwerking van de opdrachten behorende bij de voorbereiding op de toediening van het sacrament, krijgen in 2021 een nieuwe uitnodiging van de werkgroep.

 

 

Print Friendly, PDF & Email