Bij de Eerste Communie ontvangt een kind voor de eerste keer de heilige Communie in de kerk. Dat is een bijzondere gebeurtenis om voor het eerst volledig mee te doen met de Eucharistie.

Het woord ‘Eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Jezus zegt: als je samen deelt en voor een ander zorgt, dan leef je zoals God het wil. In de Eucharistie delen we daarom van het brood (Communie) en de wijn. Elke zondag vieren we onze parochie de Eucharistie.

Eerste heilige Communie
De kinderen uit groep vier van de basisschool ontvangen via de basisschool een uitnodiging voor de Eerste Communie. Dit gebeurt meestal na de herfstvakantie. Daarna kunnen de meisjes en jongens zich aanmelden voor de Eerste Communie. Eind januari begint de voorbereiding.

Data Eerste Communie 2019
Omdat Pasen laat valt in 2019 en aansluitend de meivakantie is, zijn de vieringen wat later dan we de afgelopen jaren zijn gewend. We hebben de volgende data gepland:

  • Voor de Martinuskerk in Princenhage: het weekend van 11 en 12 mei. Hoe de indeling precies zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Bij voldoende aanmeldingen zijn er in de Nazarethparochie drie vieringen, namelijk op zaterdag 11 mei om 10.00 uur en op zondag 12 mei om 10 uur in de Martinuskerk.
  • Voor de Moeder Godskerk in Effen op zondag 12 mei om 12:00 uur.
  • Voor de kerk in Prinsenbeek op zondag 19 mei. Het aantal aanmeldingen bepaalt of er één viering is of dat er twee zijn (om 10.00 uur en 12.00 uur).


Opgave
Opgeven gebeurt via het aanmeldingsformulier dat uw kind op school heeft ontvangen. Wanneer u geen aanmeldingsformulier ontvangen hebt, kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de parochie:
Markt 34, 4841, AC Prinsenbeek, tel. 076 – 5412231
(door de week elke morgen van 9.00 tot 12.00 uur geopend).

Kosten
In onze parochie vragen wij geen aparte bijdrage voor de Eerste Communie. Wel verwachten wij dat u lid bent van de parochie en de daarbij behorende parochiebijdrage betaalt (voor 2018 jaarlijks 118 €). Voor de Eerste Communie plaatsvindt, moet u de jaarlijkse bijdrage voor het betreffende jaar hebben betaald. Wanneer deze kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met een van de pastores.

 

 

Print Friendly, PDF & Email