Dopen in onze parochie
Tot op heden is het zo dat er een vaste zondag in de maand is waarop we de kinderen uit onze parochie dopen. We doen dat wisselend in de kerk van Prinsenbeek en in de Martinuskerk van Princenhage en de Moeder Godskerk in Effen.

 

Dopen in de reguliere viering
Met ingang van 27 november (1e zondag van de Advent) dopen we de kinderen in de reguliere zondagsviering.

In het parochieblad (editie 8.3) is hieraan een artikel gewijd.

Voorafgaande aan de doop is er een gezamenlijke doopvoorbereiding.
Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken.
Dit blijft gehandhaafd.

Opgave
Opgave kan nog steeds via het online formulier.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie:
Markt 32, 4841, AC Prinsenbeek
tel. 076 – 5412231
(door de week elke morgen van 9.00 tot 11.30 uur geopend).
Het is zeker raadzaam om tijdig een afspraak te maken.

Kosten
In onze parochie vragen wij geen aparte bijdrage voor het doopsel. Wel verwachten wij dat u lid bent van de parochie en de daarbij behorende parochiebijdrage betaalt (voor 2023 jaarlijks 156 €). Voor het doopsel plaatsvindt, moet u de jaarlijkse bijdrage voor het betreffende jaar hebben betaald. Wanneer deze kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Doop van een volwassene of ouder kind
Ook als u als volwassene toe wilt treden tot de katholieke kerk en om het doopsel vraagt, of als u een al wat ouder kind wilt laten dopen, neemt u contact op met het secretariaat van de parochie. Een van de pastores neemt contact met u op en spreekt met u een persoonlijk traject ter voorbereiding af.

 

Print Friendly, PDF & Email