Dopen in onze parochie
In de regel is er een vaste zondag in de maand waarop we de kinderen uit onze parochie dopen. We doen dat wisselend in de kerk van Prinsenbeek en in de Martinuskerk van Princenhage en de Moeder Godskerk in Effen. Wanneer er in een bepaalde maand geen doopviering is in de gewenste kerk, dan kan er natuurlijk uitgeweken worden naar een van de andere kerken van onze parochie. De doopvieringen starten meestal rond 12.30 uur of later. 

Gezamenlijke doopvieringen
In onze parochie worden kinderen bij voorkeur gedoopt in gezamenlijke doopvieringen (max. 3 dopelingen). Voorafgaande aan de doop is er een gezamenlijke doop-voorbereiding. Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken.

Opgave
Opgave kan via het online formulier.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie:
Markt 32, 4841, AC Prinsenbeek
tel. 076 – 5412231
(door de week elke morgen van 9.00 tot 11.30 uur geopend).
Het is zeker raadzaam om tijdig een afspraak te maken.

Kosten
In onze parochie vragen wij geen aparte bijdrage voor het doopsel. Wel verwachten wij dat u lid bent van de parochie en de daarbij behorende parochiebijdrage betaalt (voor 2022 jaarlijks 142 €). Voor het doopsel plaatsvindt, moet u de jaarlijkse bijdrage voor het betreffende jaar hebben betaald. Wanneer deze kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Doop van een volwassene of ouder kind
Ook als u als volwassene toe wilt treden tot de katholieke kerk en om het doopsel vraagt, of als u een al wat ouder kind wilt laten dopen, neemt u contact op met het secretariaat van de parochie. Een van de pastores neemt contact met u op en spreekt met u een persoonlijk traject ter voorbereiding af.

 

Print Friendly, PDF & Email