Licht

Gebed van het licht Er is een lichtdat ver boven alle dingenop aarde schijnt;ver boven ons allen,ver boven de hemelen,ver boven de hoogstede allerhoogste hemel:het is het Lichtdat schijnt inons hart. Om licht Wij bidden om lichtvoor die wijde werelden voor de plaats waarin wij wonen:nieuw licht,overal waar de stoppen vande hoop zijn doorgeslagen.Nieuw geloof,overal […]