Dagelijks

Gebeden om dagelijks te bidden: Onze Vader,die in de hemel zijt,Uw naam worde geheiligd,Uw Rijk kome,Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel;geef ons heden ons dagelijks brooden vergeef ons onze schuldenzoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,en breng ons niet in beproeving,maar verlos ons van het kwade.Amen. Wees Gegroet Maria,vol van genade,de Heer […]