Laatste nieuws 10 november 2021
Nieuwe maatregelen i.v.m. coronavirus

Het parochiebestuur heeft besloten om het koffie drinken na de vieringen voorlopig (tot 1 januari) stop te zetten. Dit geldt ook voor het koffie drinken in de huiskamer (voor degenen die alleen voor de koffie komen).

Dit is geen fijn besluit, maar gelet op de stijgende coronacijfers moeten en willen we als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen.

Voor wat betreft de coronamaatregelen tijdens de vieringen volgen we de richtlijnen van het bisdom. Vooralsnog zijn hierin geen wijzigingen te melden. Mocht er naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november een aanscherping plaatsvinden, dan zullen we hierover nader berichten op onze website.

Laatste nieuws 5 november 2021
Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen

Onderstaand bericht is overgenomen van de website van Bisdom Breda:

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.

De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 

Laatste nieuws 15 -12-2020

Geen vieringen met Kerst: dit bericht staat op de homepage!

 

Laatste nieuws 20-11-2020

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt.

Uitvaarten
Uitvaarten mogen vanaf 19 november weer door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

Laatste nieuws 6-11-2020

Zoals te lezen is op de website van het bisdom, blijven de maatregelen tegen het coronavirus onverminderd van kracht.

Met hierbij de opmerking dat  vanaf 9 november nog maar 30 personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.

 

Laatste nieuws 13-10-2020

Aangezien er per kerk maar 30 plaatsen beschikbaar zijn voor kerkgangers (dit is exclusief koster, voorganger etc), graag uw aandacht voor het onderstaande t.a.v. het reserveren:

 • Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl. Dit kan tot donderdag 18.00 uur voor de betreffende zondag.
 • Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
 • Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.
 • Zijn de 30 plaatsen in de betreffende kerk vergeven, wordt per email of telefoon medegedeeld dat er helaas geen plaats meer is.
  Er zal dan gekeken worden:

o   Op welke zondag (eerstvolgende of de week erna) er op dat moment nog wel plaats is.
o   Of dat er voor die betreffende zondag wellicht nog plaats is in een van de andere twee kerken.

 • U dient zich voor iedere zondag opnieuw, per week,  aan te melden. U kunt zich niet aanmelden voor x-aantal zondagen achter elkaar.
 • U kunt voor  maximaal 2 personen reserveren, dit gelet op het maximale aantal van 30 personen.
 • Bij het opgeven van een misintentie kunt u reserveren voor maximaal  4 plaatsen per misintentie, dit gelet op het maximale aantal van 30 personen.
 • NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

 

Laatste nieuws 10-10-2020

Vrijdagavond 9 oktober zijn de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen bekend geworden. (klik hier voor reactie van R.K. kerk op oproep van minister Grapperhaus)

De bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Voor onze parochie betekent dit dat we met ingang van  maandag 12 oktober terug gaan naar 30 aanwezigen. Komend weekend houden we het zoals het de afgelopen weken geweest is.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

 

Komend weekend zal na iedere viering melding worden gemaakt van het terug schalen naar 30 aanwezigen voor het weekend van 18 oktober. Er zal worden aangegeven dat mensen zich dienen aan te melden voor de zondagsvieringen in alle 3 de kerken (niet voor de doordeweekse vieringen). Aanmelding gaat via het centraal secretariaat: info@parochiemariamagdalena.nl of telefonisch: 076-5412231. Na aanmelding krijgt men bericht of er nog plaats is voor de betreffende zondag. We realiseren ons dat we wellicht mensen moeten teleurstellen maar vragen om begrip als men pas over één of twee weken een viering kan bijwonen.
Ook wij betreuren deze gang van zaken, maar willen graag iedereen een kans geven mee te vieren.
En veiligheid voor alle medemensen gaat natuurlijk boven alles!

 

Laatste nieuws 24-7-2020

Aanmelden en reservering: enkele veel gestelde vragen
Op 10 juli 2020 publiceerde de Nederlandse bisschoppenconferentie op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering.

Voor de parochiekernen Effen en Princenhage is het voor nu niet nodig om aan te melden en te registreren.
De kerk in Prinsenbeek is nog gesloten i.v.m. de verbouwing. Het bestuur en het team zijn momenteel bezig om te kijken welke regelingen er getroffen dienen te worden zodat ook hier in september de vieringen weer kunnen plaatsvinden. Hierover zal t.z.t. bericht volgen.

Laatste nieuws 18-5-2020

Het bestuur heeft op 12 mei jl.  besloten om het besluit van 14 april j.l. ( zie hier) om geen tarieven in rekening te brengen voor uitvaartdiensten, te verlengen tot 1 juli. Naar verwachting zullen per 1 juli weer meer mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaarten.

Zodra er bericht van het bisdom is over eventuele versoepeling van maatregelen per 1 juni a.s. dan zullen wij dit uiteraard op onze website kenbaar maken.

Laatste nieuws 27 – 3 – 2020

Ten aanzien van de liturgische vieringen in het algemeen en de viering van Palmzondag en het Paastriduum in het bijzonder hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen in relatie tot het coronavirus aangescherpt.

Lees hier meer over in de brief gericht aan al onze parochianen.

Laatste nieuws 24 -3- 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid m.b.t. de coronacrisis die op 23 maart 2020 bekend zijn gemaakt, hierbij een koppeling naar het bericht op de website van het SRKK met daarin de aangescherpte maatregelen van de overheid.

Zoals de overheid ook heeft aangekondigd volgen er nog aanvullende maatregelen rond huwelijken en uitvaarten. Deze maatregelen worden deze week nog verwacht.

Nieuws 21-3-2020

Een initiatief van hoop, troost en bemoediging voor de katholieke gelovigen in Nederland. Dat is de bedoeling van de gebedsketen ‘Biddend verbonden’ die KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen houdt op zondag 22 maart. In de uitzendingen op NPO2 en op internet wordt een rondje gemaakt langs de zeven Nederlandse bisdommen.
Lees verder –>

Nieuws 19-3-2020

De Nederlandse bisschoppen hebben verdere instructies en aanbevelingen bekend gemaakt in de omgang met de crisis die het Coronavirus veroorzaakt.
Nadat al eerder deze week het bericht kwam dat de Chrismaviering niet door gaat, volgde woensdag het bericht dat ook de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door zullen gaan.

Het pastoraal team en het bestuur zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest (en nog) om te kijken hoe ze bereikbaar kunnen blijven, hoe er op een andere manier gevierd kan worden en hoe we als gemeenschap verbonden kunnen blijven.
Voor nu worden de volgende acties/maatregelen genomen:
Weekendvieringen:
Pastores zullen wel op zondagochtend samen komen om te vieren. Dit zal zijn (in ieder geval a.s. zondag) in de H. Martinus, maar dan zonder parochianen. We zijn inmiddels aan het kijken wat de mogelijkheden zijn dat u via beeld en geluid met hen mee kunt vieren.

In de tussentijd wijzen we u op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Tenslotte kunt u de komende zondagen (in ieder geval tot 6 april) luisteren naar een korte digitale viering rechtstreeks vanuit het Kruispunt. Het team dat de uitzendingen zal begeleiden bestaat uit ds. Evelyn Quaak-Kloet, AV-er Bram WIllems en een wisselende ouderling. Deze rechtstreekse uitzending zonder bezoekers zal worden uitgezonden om 10.30 uur en is zowel rechtstreeks als achteraf te beluisteren, via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1181-Het-Kruispunt—Protestantse-Gemeente-Prinsenbeek/events

U kunt ook gebedsintenties doorgeven: dit kan zijn voor een overledene, maar ook andere gebeden die u wilt delen. Dit kan voorlopig via het email adres: info@parochiemariamagdalena.nl
Vooralsnog zullen de vieringen door de week niet doorgaan.

Vieringen van Palmzondag t/m Pasen: Deze vieringen zullen in kleinere kring doorgang vinden. Over verdere invulling worden nog afspraken gemaakt en zullen nadere berichten volgen.
De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk zijn wel open voor stilte en gebed. Ook zijn we op zoek naar een gebedsruimte, een plek van stilte en gebed in Prinsenbeek. Zodra mogelijk zullen we u daar nader over berichten.

Ook de instructies en aanbevelingen rond uitvaarten zijn aangescherpt. Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden, zonder koor. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Vanuit de uitvaartbranche komen dezelfde

Secretariaten:
In tegenstelling tot eerdere berichten, zijn alle secretariaten gesloten.
Natuurlijk willen we wel zo goed mogelijk bereikbaar zijn en blijven.
Op onze website vindt u het laatste nieuws met betrekking tot de maatregelen rond het coronavirus.

Verder zullen we ook berichten plaatsen in de wijkkranten en we zullen onze nieuwsbrief 1x per week digitaal verspreiden i.p.v. 1 x per maand.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Wilt u  graag een pastor spreken, dan kan dat op maandag en donderdag op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.

Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook. Vanaf dinsdag 24 maart zijn de pastores bereikbaar onder het volgende nummer: 06 16886076.

Tot slot: Laten we blijven omzien naar elkaar en contact met elkaar blijven houden. Een telefoontje of, heel ouderwets, een kaartje kan zoveel betekenen. En laten we in onze gebeden noemen een ieder die door ziekte is getroffen of het anderszins moeilijk heeft. Niet alleen in eigen kring en in eigen gemeenschap maar ook in de dorpsgemeenschappen Prinsenbeek, Princenhage en Effen. We mogen geloven en vertrouwen dat de Heer ons ook in deze tijden nabij is.

Nieuws 13 -3-2020

Bisschoppen scherpen maatregelen i.v.m. het coronavirus aan. Lees hier meer

Concreet betekent dit voor onze parochie:
– T/m 31 maart zullen er geen vieringen gehouden worden in het weekend en door de week.
– We wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
– De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk is wel open voor stilte en gebed.

Secretariaat
Het secretariaat blijft open en bereikbaar (in Prinsenbeek en in Princenhage iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur en in Effen op vrijdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur).
Het koffie drinken om 10.00 uur bij het secretariaat wordt t/m 31 maart geannuleerd. Gelet op de aangescherpte maatregelen is het niet verstandig om met zoveel mensen in een kleine ruimte samen te zijn.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email