Laatste nieuws 24-7-2020

Aanmelden en reservering: enkele veel gestelde vragen
Op 10 juli 2020 publiceerde de Nederlandse bisschoppenconferentie op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering.

Voor de parochiekernen Effen en Princenhage is het voor nu niet nodig om aan te melden en te registreren.
De kerk in Prinsenbeek is nog gesloten i.v.m. de verbouwing. Het bestuur en het team zijn momenteel bezig om te kijken welke regelingen er getroffen dienen te worden zodat ook hier in september de vieringen weer kunnen plaatsvinden. Hierover zal t.z.t. bericht volgen.

Laatste nieuws 18-5-2020

Het bestuur heeft op 12 mei jl.  besloten om het besluit van 14 april j.l. ( zie hier) om geen tarieven in rekening te brengen voor uitvaartdiensten, te verlengen tot 1 juli. Naar verwachting zullen per 1 juli weer meer mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaarten.

Zodra er bericht van het bisdom is over eventuele versoepeling van maatregelen per 1 juni a.s. dan zullen wij dit uiteraard op onze website kenbaar maken.

Laatste nieuws 27 – 3 – 2020

Ten aanzien van de liturgische vieringen in het algemeen en de viering van Palmzondag en het Paastriduum in het bijzonder hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen in relatie tot het coronavirus aangescherpt.

Lees hier meer over in de brief gericht aan al onze parochianen.

Laatste nieuws 24 -3- 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid m.b.t. de coronacrisis die op 23 maart 2020 bekend zijn gemaakt, hierbij een koppeling naar het bericht op de website van het SRKK met daarin de aangescherpte maatregelen van de overheid.

Zoals de overheid ook heeft aangekondigd volgen er nog aanvullende maatregelen rond huwelijken en uitvaarten. Deze maatregelen worden deze week nog verwacht.

Nieuws 21-3-2020

Een initiatief van hoop, troost en bemoediging voor de katholieke gelovigen in Nederland. Dat is de bedoeling van de gebedsketen ‘Biddend verbonden’ die KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen houdt op zondag 22 maart. In de uitzendingen op NPO2 en op internet wordt een rondje gemaakt langs de zeven Nederlandse bisdommen.
Lees verder –>

Nieuws 19-3-2020

De Nederlandse bisschoppen hebben verdere instructies en aanbevelingen bekend gemaakt in de omgang met de crisis die het Coronavirus veroorzaakt.
Nadat al eerder deze week het bericht kwam dat de Chrismaviering niet door gaat, volgde woensdag het bericht dat ook de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door zullen gaan.

Het pastoraal team en het bestuur zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest (en nog) om te kijken hoe ze bereikbaar kunnen blijven, hoe er op een andere manier gevierd kan worden en hoe we als gemeenschap verbonden kunnen blijven.
Voor nu worden de volgende acties/maatregelen genomen:
Weekendvieringen:
Pastores zullen wel op zondagochtend samen komen om te vieren. Dit zal zijn (in ieder geval a.s. zondag) in de H. Martinus, maar dan zonder parochianen. We zijn inmiddels aan het kijken wat de mogelijkheden zijn dat u via beeld en geluid met hen mee kunt vieren.

In de tussentijd wijzen we u op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Tenslotte kunt u de komende zondagen (in ieder geval tot 6 april) luisteren naar een korte digitale viering rechtstreeks vanuit het Kruispunt. Het team dat de uitzendingen zal begeleiden bestaat uit ds. Evelyn Quaak-Kloet, AV-er Bram WIllems en een wisselende ouderling. Deze rechtstreekse uitzending zonder bezoekers zal worden uitgezonden om 10.30 uur en is zowel rechtstreeks als achteraf te beluisteren, via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1181-Het-Kruispunt—Protestantse-Gemeente-Prinsenbeek/events

U kunt ook gebedsintenties doorgeven: dit kan zijn voor een overledene, maar ook andere gebeden die u wilt delen. Dit kan voorlopig via het email adres: info@parochiemariamagdalena.nl
Vooralsnog zullen de vieringen door de week niet doorgaan.

Vieringen van Palmzondag t/m Pasen: Deze vieringen zullen in kleinere kring doorgang vinden. Over verdere invulling worden nog afspraken gemaakt en zullen nadere berichten volgen.
De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk zijn wel open voor stilte en gebed. Ook zijn we op zoek naar een gebedsruimte, een plek van stilte en gebed in Prinsenbeek. Zodra mogelijk zullen we u daar nader over berichten.

Ook de instructies en aanbevelingen rond uitvaarten zijn aangescherpt. Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden, zonder koor. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Vanuit de uitvaartbranche komen dezelfde

Secretariaten:
In tegenstelling tot eerdere berichten, zijn alle secretariaten gesloten.
Natuurlijk willen we wel zo goed mogelijk bereikbaar zijn en blijven.
Op onze website vindt u het laatste nieuws met betrekking tot de maatregelen rond het coronavirus.

Verder zullen we ook berichten plaatsen in de wijkkranten en we zullen onze nieuwsbrief 1x per week digitaal verspreiden i.p.v. 1 x per maand.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Wilt u  graag een pastor spreken, dan kan dat op maandag en donderdag op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.

Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook. Vanaf dinsdag 24 maart zijn de pastores bereikbaar onder het volgende nummer: 06 16886076.

Tot slot: Laten we blijven omzien naar elkaar en contact met elkaar blijven houden. Een telefoontje of, heel ouderwets, een kaartje kan zoveel betekenen. En laten we in onze gebeden noemen een ieder die door ziekte is getroffen of het anderszins moeilijk heeft. Niet alleen in eigen kring en in eigen gemeenschap maar ook in de dorpsgemeenschappen Prinsenbeek, Princenhage en Effen. We mogen geloven en vertrouwen dat de Heer ons ook in deze tijden nabij is.

Nieuws 13 -3-2020

Bisschoppen scherpen maatregelen i.v.m. het coronavirus aan. Lees hier meer

Concreet betekent dit voor onze parochie:
– T/m 31 maart zullen er geen vieringen gehouden worden in het weekend en door de week.
– We wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
– De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk is wel open voor stilte en gebed.

Secretariaat
Het secretariaat blijft open en bereikbaar (in Prinsenbeek en in Princenhage iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur en in Effen op vrijdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur).
Het koffie drinken om 10.00 uur bij het secretariaat wordt t/m 31 maart geannuleerd. Gelet op de aangescherpte maatregelen is het niet verstandig om met zoveel mensen in een kleine ruimte samen te zijn.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email