Aswoensdag 2021

Aswoensdag: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Dit jaar zal de viering van Aswoensdag er anders uitzien dan alle andere jaren. Op de website van het bisdom kunt u hier meer over lezen. De vieringen in onze parochie zijn: 17 februari 10.00 uur in de kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek […]