Missionaire opdracht parochies Groot Breda

Op 3 februari jl. ontvingen de vier parochies van Groot Breda uit handen van vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ de opdracht van bisschop Liesen om een missionair-pastoraal plan op te stellen. Leerlingen van Jezus zijn én leerlingen van Jezus maken,……. =>lees hier verder