Ouderenpastoraat: Lourdesmiddag

Op woensdagmiddag 23 oktober a.s. van 14.00-16.30 verzorgen de werkgroep ouderenpastoraat van de parochie H. Maria Magdalena samen met Woonzorgcentrum Hagedonk een ontmoetingsmiddag in woonzorgcentrum Hagedonk voor ouderen waarin het bedevaartsoord Lourdes centraal staat.

Lopend vuurtje 2019

Zoals al eerder vermeld, wordt de jaarlijkse vormelingendag Lopend Vuurtje van het Bisdom Breda gehouden op zaterdag 9 november 2019 in Bergen op Zoom. Lopend Vuurtje is bedoeld voor tieners die het heilig Vormsel gaan ontvangen of dit sacrament recent ontvangen hebben. De vormelingendag is een unieke kans voor tieners om leeftijdgenoten van andere parochies […]

Oktober 2019: Buitengewone missiemaand

Zondag 20 oktober is het Wereldmissiedag. Tevens is oktober 2019 door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. Voor meer informatie: kijk op de website van het bisdom.