Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods hulp nodig. Daartoe kan de ziekenzalving of ziekenzegening steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke.

De bediening van kan zowel thuis, in het ziekenhuis of het verzorgingshuis plaatsvinden. Neem tijdig contact op met het secretariaat van de parochie.  In acute noodsituatie kunt u de parochie altijd telefonisch bereiken. Wij doen echter een dringend beroep: wacht niet te lang met het aanvragen van dit sacrament. Graag willen wij met u bidden om kracht en sterkte in de laatste levensfase.

Via het parochiesecretariaat (tel 076 – 5412231)
of via de pastorale bereikbaarheid (06 – 14962111)
kunt u een bediening afspreken.

 

 

Print Friendly, PDF & Email