Het is hart verwarmend wanneer je ziet hoe vrijwilligsters en vrijwilligers zich inzetten voor onze parochie. Zij stralen iets uit en hebben er plezier in om samen met anderen de parochiegemeenschap op te bouwen. Want zij zijn samen kerk, zo zeggen zij.

Het kerkbeeld dat hierin naar voren komt wijst op een kerk als gemeenschap. Betrokkenheid op elkaar geeft verbondenheid. En ieder heeft daarin eigen talenten: de een kan mooi zingen, een ander luistert goed bij het ziekenbezoek, weer een ander klust graag, enz.

Of zoals het bij Paulus geschreven staat: “‘Ieder heeft van God een eigen gave gekregen. En tezamen vormen zij het lichaam van Christus. Als één ledemaat lijdt, lijden allen mee. En alle ledematen zijn even hard nodig. Het oog kan toch niet tegen de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig”. Evenmin kan de voet tegen het oog zeggen: ‘”Ik heb je niet nodig”. Binnen het ene lichaam is het zelfs zo dat het kleinste en het meest kwetsbare met grote eer wordt behandeld (1 Corinthiërs 12). Zo zijn vrijwilligers dienstbaar aan elkaar, aan de gemeenschap.

Binnen onze parochie zijn ongeveer 700 parochianen actief als vrijwilliger. Zonder de grote inzet van al deze mensen zou de parochie niet kunnen functioneren! Op alle terreinen van het parochieleven zijn vrijwilligers actief, zowel in beheerstaken als in pastorale taken. Met hun werkzaamheden houden de vrijwilligers de parochie vitaal. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. En al worden de uren van de vrijwilligers niet vergoed, vrijwilligers krijgen wel veel terug voor hun betrokkenheid: gezelligheid en onderlinge verbondenheid, mogelijkheid van vorming en geloofsverdieping, voldoening voor hun inzet, dankbaarheid en de gelegenheid om zich te ontplooien.

Elke parochiekern heeft een vrijwilligerscoördinator die overzicht houdt en erop toeziet dat ieder in een goede sfeer kan werken. Binnen het bestuur is een van de bestuursleden verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Wilt u weten hoe u zich kan inzetten voor de parochie,
of hebt u vragen over het vrijwilligerswerk?
Bel gerust naar een van de secretariaten;
wij staan u graag te woord.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email