(In het vormselproject van onze parochie leggen we kort aan de meisjes en jongens uit wat sacramenten zijn:)

Sacramenten zijn tekens van Gods liefde en zorg voor de mensen. God heeft ons zeven bijzondere tekens gegeven waardoor we kunnen zien hoeveel God van ons houdt.

Het woord sacrament komt uit het Latijn: het betekent eigenlijk een plechtige belofte van trouw, een eed die een soldaat moest afleggen. Sacrament zou je dus kunnen omschrijven als: “je zweert dat je iets gaat doen en vervolgens probeer je dat ook uit te voeren”.

Maar er is meer: met een sacrament helpt God de mensen om de goede weg in het leven te gaan. Een sacrament is dus ook een soort van routekaart of routeplanner voor het leven. In de sacramenten geeft God steun en kracht aan jou om de goede weg te volgen. De sacramenten begeleiden ons op onze levensweg. Zij zijn tekens dat God ons nabij is. Het zijn momenten waarop we kunnen ervaren dat God een belangrijke rol in ons leven speelt. In die momenten gebeurt er iets met ons.

Met een sacrament vieren mensen het geloof. Een sacrament zonder dat er mensen bij aanwezig zijn, kan natuurlijk niet. Want Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat je nooit in je eentje je idealen kunt waarmaken. Daar heb je de hulp van andere mensen ook voor nodig.

In de lange geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk wordt er gesproken van zeven sacramenten:

1 Het sacrament van het doopsel

Bij het doopsel bedanken we God dat er een mens geboren is. En zeggen we dat God vanaf onze geboorte bij ons is. Dat we kinderen van God zijn!

En door het doopsel ben je opgenomen in de geloofsgemeenschap van de kerk. Samen zijn wij het volk van God.

 

 

2 Het sacrament van de eucharistie

Het woord ‘eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Jezus zegt tegen ons: als je samen deelt en voor een ander zorgt, dan leef je zoals God het wil. In de eucharistie delen we daarom van het brood (communie) en de wijn. Elke zondag vieren we onze parochie de eucharistie. Tijd en plaats zijn te vinden op de pagina Vieringen.

De kinderen uit groep vier van de basisschool ontvangen via de basisschool een uitnodiging voor de Eerste Communie. In deze feestelijke viering ontvangen zij voor de eerste keer de heilige communie.  Meer praktische informatie vindt u op de pagina Eerste Communie.

 

3 Het sacrament van het vormsel

Bij het vormsel legt de bisschop zijn hand op je hoofd legt en zalft hij jou met olie; zo geeft God aan jou de kracht van de heilige Geest. Zo helpt God ons nog meer om te leven zoals Jezus geleefd heefft.

Jaarlijks vindt het vormsel plaats rond eind januari of begin februari. In september beginnen de aanmelding en de voorbereidingen al! Meer informatie hierover op de pagina Vormsel.

 

4 Het sacrament van boete en verzoening

Het lukt niet altijd om goed te leven. Soms doen we iets waar we spijt van hebben. God wil ons altijd onze fouten vergeven. Dat noemen we het sacrament van boete en verzoening. God helpt ons om niet meer verkeerd te doen.

Voorafgaande aan de feestdagen zijn er steeds boetevieringen in onze parochie. Er is ook altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk biechtgesprek met de waarnemend pastoor Vincent Schoenmakers.

 

5 Het sacrament van de ziekenzalving

Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods hulp nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke.

 

 

 

6 Het sacrament van het huwelijk

In het huwelijk, wanneer twee mensen trouwen, dan laten zij zien hoeveel ze van elkaar houden. Ze willen van elkaar houden, zoals God van de mensen houdt. Zij vragen of God hen daarbij wil helpen (de zegen van God).

Via het secretariaat kunt u een afspraak maken voor het huwelijk en de huwelijksvoorbereiding. Voor praktische informatie kijk op deze webpagina.

 

 

7 Het sacrament van de wijding (roeping)

Sommige mensen willen voor de kerk werken; zij vinden het belangrijk om als pastor andere mensen te helpen en voor te gaan in de vieringen. Zij voelen in hun hart dat zij door God daartoe geroepen zijn. Wie dat als priester of diaken willen doen, ontvangen het sacrament van de wijding. Wie dat als pastoraal werker of werkster willen doen, ontvangen van de bisschop een pastorale zending.

Ons bisdom geeft via de website roeping.nu allerlei informatie over roepingen en het werken als priester, diaken, pastoraal werkster of werker.

 

 

Print Friendly, PDF & Email