Sommige mensen willen voor de kerk werken; zij vinden het belangrijk om als pastor andere mensen te helpen en voor te gaan in de vieringen. Zij voelen in hun hart dat zij door God daartoe geroepen zijn. Wie dat als priester of diaken willen doen, ontvangen het sacrament van de wijding. Wie dat als pastoraal werker of werkster willen doen, ontvangen van de bisschop een pastorale zending.

Ons bisdom geeft via de website roeping.nu allerlei informatie over roepingen en het werken als priester, diaken, pastoraal werkster of werker.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email