Nieuw tarief misintenties

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw tarief voor misintenties, dat het bisdom Breda heeft vastgesteld. Het nieuwe tarief is: €11,00.

Ook andere kerkelijke tarieven zijn gewijzigd.
Doopviering / Eerste Communie / vormsel: € 122
Jubileumviering: € 305
Huwelijksviering: € 608
Uitvaart: € 608
Dienst in crematorium of op begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst: € 405

Misstipendium
Misintentie: € 11,00

Parochiebijdrage
Advies parochiebijdrage (1% minimumloon): € 122

Print Friendly, PDF & Email