Missie

Mensen in contact brengen met Jezus

waardoor ze Gods liefde leren kennen

en op hun beurt enthousiast worden

om anderen bij Jezus te brengen.

 

Visie

Wij zijn op weg naar een geloofsgemeenschap

die steeds meer omziet naar de kwetsbaren en

waar mensen zich thuis voelen

omdat ze gezien, gekend en geliefd worden

door God en zijn Zoon Jezus

en dit geeft hen nieuwe moed, vreugde en levenszin.

Print Friendly, PDF & Email