Veel katholieken zijn als kind gedoopt en hebben gaandeweg binnen de kring van parochie en gezin leren geloven. Anderen komen pas veel later in aanraking met het geloof.

Wanneer u lid wilt worden van de katholieke kerk, dan vraagt dat een tijd van catechese en voorbereiding. Deze voorbereiding kan per persoon verschillen. Sommige mensen zijn al gedoopt en hebben in een andere kerk een geloofsopvoeding gehad. Andere mensen zijn niet gedoopt. We proberen de voorbereiding op het toetreden tot de katholieke kerk zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

Wilt u meer weten over toetreden tot de katholieke kerk dan kunt u contact opnemen met een van de pastores (via het parochiesecretariaat: tel. 076 5412231).

Enkele suggesties om te lezen:
– Geloofsboek van de Belgische Bisschoppen (ISBN 90-209-5166-1)
– Katholicisme voor Dummies (ISBN 90-430-1248-3)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email