Als Gij niet

Als Gij niet waart
de goede geest in de tijd.
Als Gij niet waart
het sap in alle leven.
Als Gij niet waart
mijn hart en ziel,

dan was geluk niet te proeven
en lijden niet te dragen;
dan was ik
als de dood voor het leven.

God dank.
Gij zijt
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

(Peer Verhoeven. In: Ingebed)

 

Lentegebed

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud bedolven lag.

Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
Uw eerste krokus in de zon.

Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel: God, hoe mooi.

Paul Verbruggen (1891-1966)

Print Friendly, PDF & Email