Op verzoek van het gezamenlijk bestuur van de Nazarethparochie en de parochie O.L.V. ten Hemelopneming is er in 2014 een stuurgroep opgericht voor het samenvoegen en herinrichten van de diaconie. Vanuit het verleden zijn er diverse activiteiten ontwikkeld in het kader van de diaconie. Zo waren er in Prinsenbeek de werkgroepen Intercambio, Conciliair Proces, Caritas en Missie & Ontwikkeling. In de voormalige Nazarethparochie werd gesproken over “Kerk en Samenleving” en werden diverse activiteiten ontwikkeld die onder Diaconie vallen.

Maar wat is dat eigenlijk “Diaconie”? De letterlijke betekenis van diaconie is “het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben”. Kerkelijke armenzorg heette dat vroeger.

De stuurgroep bundelt al de verschillende werkgroepen in onze parochie. De krachten werden gebundeld. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en enthousiasmeren elkaar. Na de eerste bijeenkomsten voelen we allemaal de positieve energie waarmee we elkaar aansteken. We stellen ons als doel om een keuze te maken uit de huidige activiteiten en het gezamenlijk oppakken hiervan.

Gedurende het gehele jaar organiseert de stuurgroep verschillende activiteiten, zoals:
– Martinuspakketten: al een paar jaar inmiddels wordt er op één dag in november in de supermarkten in Princenhage aan de klanten gevraagd een product van hun boodschappen af te staan. Van alle verzamelde producten worden pakketten gemaakt waar mensen in de nabijheid die er behoefte aan hebben mee worden verrast.
– Een sobere maaltijd in Prinsenbeek in de loop van de Veertigdagentijd. Deze activiteit wordt samen met de Protestantse Gemeente van Prinsenbeek georganiseerd.
– Vastenaktie: Deze jaarlijks terugkerende actie wordt samen opgezet. De actie houdt in dat we tijdens de vastentijd ons nog iets meer op de ander richten.
– Maandelijkse collectes voor een goed doel.
– In Effen worden met Palmpasen bloemstukjes geschonken aan ouderen en eenzamen.

Tot op heden zijn de gezamenlijke diaconale acties gericht op evenementen die ieder jaar terug komen. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we sommige acties uitbreiden. Met gezamenlijke krachten komen we verder! Wilt u ons helpen? Iedere hulp is welkom om de mens in nood te bereiken.

Voor informatie kunt u terecht bij
– Han Geppaart (pastor)
E-mail: hangeppaart@parochiemariamagdalena.nl
– Henk Teunissen, voorzitter
E-mail: caritas@parochiemariamagdalena.nl

Print Friendly, PDF & Email